Privacy statement
Free Your Inner Writer

Free Your Inner Writer verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door deelnemers, abonnees op de nieuwsbrief, en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website(s).

Verwerking persoonsgegevens

Free Your Inner Writer behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Free Your Inner Writer verzamelt persoonsgegevens bij het abonneren op de nieuwsbrief (uw emailadres en toestemming voor de verzending), bij het downloaden van een gratis Free Your Inner Writer document/e-book of video, bij een bezoek aan Free Your Inner Writer evenementen en activiteiten en als u zich aanmeldt als deelnemer aan een Free Your Inner Writer training.

Deze gegevens worden verwerkt voor:

Free Your Inner Writer verzamelt gegevens zoals (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,  geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot financiële transacties, deelname gegevens, of gegevens die relevant zijn indien u met ons in contact treedt.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan Free Your Inner Writer, kunnen wij gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door u gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om Free Your Inner Writer te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik onze website, zoals het tijdstip waarop u ons bezoekt en de onderwerpen die u bekijkt. Ook bekijken we hoe goed onze nieuwsbrief gelezen wordt door het bijhouden van ‘opens en clicks’.

Facebook

Als u ons liked op facebook, maken we hiervan een notitie in onze systemen, zodat we u niet twee keer met hetzelfde verhaal hoeven te benaderen, of juist maar één keer met een actie die u aanspreekt. 

Free Your Inner Writer gebruikt het e-mailadres van haar deelnemers en relaties in de toekomst wellicht voor Custom Audience targeting via Facebook. Free Your Inner Writer maakt een Custom Audience aan door e-mailadressen van haar leden te uploaden in een advertising-tool van Facebook. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan een specifieke Facebookcampagne: alleen deze Facebook gebruikers krijgen de campagne te zien. Lees hier meer over Custom Audience targeting.

Indien u geen deel uit wil maken van een Custom Audience kunt u contact opnemen met https://freeyourinnerwriter.nl/contact/

Uw rechten

We gebruiken uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen en/of om u per email te informeren over onze activiteiten. U kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Free Your Inner Writer worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen.

U mag ons ook vragen om uw gegevens uit onze database te wissen. Het kan voorkomen dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Als u bijvoorbeeld deelnemer van ons bent geweest vereist de Belastingdienst dat wij overeenkomsten 7 jaar bewaren. Ook als u vraagt of wij u niet meer willen benaderen met nieuwsbrieven, moeten we uw naam onthouden om u van onze toekomstige campagnes te kunnen uitsluiten. Als we geen gehoor geven aan uw verzoek, verneemt u van ons uiteraard de reden.

Indien u zich heeft aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief, dan bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee u zich kunt afmelden.

Hoe beveiligt Free Your Inner Writer gegevens?

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft Free Your Inner Writer fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Free Your Inner Writer maakt gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die u op onze online formulieren invult worden encrypted verzonden. Free Your Inner Writer schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden.

Cookies

Free Your Inner Writer gebruikt cookies om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Hieronder leest u welke cookies wij plaatsen en hoe u hierin een keuze kunt maken.

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen er voor dat onze website correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals het donatieformulier.

Analytische cookies

Free Your Inner Writer maakt gebruik van Google Analytics om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de datum en de tijd waarop iemand onze websites bezoekt en welke pagina’s u daarop bekijkt. We gebruiken deze gegevens om onze sites te verbeteren, om ‘traffic’-statistieken samen te stellen (zoals de tijden van de dag of de dagen in de week waarop de websites de meeste bezoekers trekt) en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de site te meten. Free Your Inner Writer gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een computer of individu. 

U kunt de ‘Google Analytics Opt-out Browser Add-on’ installeren om te voorkomen dat onze websites informatie over uw bezoeken doorstuurt naar Google Analytics.

Social media cookies

Daarnaast hebben wij buttons en widgets van de sociale netwerken Facebook, YouTube, Instagram en Pinterest zodat u eenvoudig informatie over Free Your Inner Writer op sociale media kunt delen. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent zodat u niet elke keer op deze kanalen hoeft in te loggen zodra u iets wilt delen. Om te zien wat social media platformen met persoonsgegevens doen kunt u de privacyverklaringen van Facebook, Instagram, YouTube en Pinterest inzien. De cookies van deze kanalen worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Free Your Inner Writer website bent ingelogd op deze social media kanalen en hiervoor toestemming geeft.

Door een programma te installeren zoals ‘Disconnect’ voor Chrome en Firefox, kunt u deze functie uitschakelen.

Personaliseren van reclame-uitingen

Free Your Inner Writer maakt voor haar websites gebruik van retargetting van Google en Facebook. We gebruiken deze techniek om het aanbod interessanter te maken. Zo is het mogelijk om mensen die al eerder interesse hebben getoond in campagnes of activiteiten van Free Your Inner Writer op andere websites relevante reclame-uitingen aan te bieden. Het weergeven van deze reclame-uitingen op pagina’s van partners gebeurt met behulp van cookies en een analyse van eerder gebruiksgedrag.

Via de links hieronder vindt u specifieke informatie over het weigeren cookies voor de meest gebruikte browsers:

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy statement van Free Your Inner Writer, dan kunt u via het contactformulier contact met ons opnemen https://freeyourinnerwriter.nl/contact/

Klachten

Wij helpen u graag indien u een klacht heeft over onze organisatie. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via dit formulier.

Wijzigingen privacy statement

Free Your Inner Writer behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Free Your Inner Writer adviseert u regelmatig het privacy statement te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Mei 2018